Sunday, April 24, 2022

Re: למעלה בקודש

תודה. איני יודע בדיוק מה אתה כותב שם משום שרק ראיתי את התוכן העניינים דרך גוגל, אבל יש לי כמה נקודות שאני רוצה לברר.
קודם כל, רציתי לדעת את המקורות ליחוס משפחת שפיץ. עד היום, אני יכול לעקוב את יחוס משפחתי עד לר' יצחק זעקל שפיץ, רבה הראשון של בונ'האד (בעל מחבר ברכת יצחק עה"ת, באור יצחק על הגדש"פ),  ופתאום מצאתי באתר GENI את שמות הדורות למעלה בקודש מר' יצחק זעקל שפיץ עד לר' ירמיה יצחק זעקל פרנקל. ורציתי לדעת מנא הני מילי (ובפרט שהרב יצחק זעקל פוללאק שליט"א מאנטוורפן לא הזכיר את כל זה במאמריו הרבים). 
עוד מעניין לי לדעת היאך קיבלו את השם משפחה שפיץ אם במקור היה שם המשפחה פרנקל (למרות שאני יודע שאין זה כ"כ קושיא).
עוד אני רוצה לדעת אם והיאך משפחה זו קשורה למשפת הרב יעקב פוללאק בעל החילוקים. יש שטענו שר' יצחק זעקל שפיץ הנ"ל הוא מבני בניו של בעל החילוקים, אבל לא מצאתי סמך שרב יעקב פוללאק בעל החילוקים בכלל היה לוי. יתכן שזה קשור לר' יעקב קפאל פרנקל שהוזכר בתוכן העניניים של ספרך שמצאתי בגוגל. וגם לכאורה יש סתירה בשמו של אביו.
כל טוב,
ראובן חיים קליין
ביתר עילית

Shalom & Kol Tuv

Reuven Chaim Klein

Beitar Illit, Israel

Author of: God versus Gods Lashon HaKodesh

ORCiD LinkedIN | Google Scholar | AmazonOn Mon, Apr 25, 2022 at 8:24 AM Reuven Brim <b1413777@gmail.com> wrote:

בס"ד

 

שוי"ר, סליחה על העיכוב כי רק אתמול ראיתי הודעתכם, אינני יודע איזה פרט מע"כ מעוניין אודות מש' פרנקל כי יש על זה אריכות דברים בספר, נא לציין לי, כי אם הוא ענין קטן אפשר לשלוח בשמחה, אבל פרקים שלמים אינני יכול לשלוח בדיגיטל.

 

בברכה, ראובן ברים

 

From: RC Klein [mailto:yeshivish@gmail.com]
Sent: Tuesday, April 19, 2022 10:56 PM
To: b1413777@gmail.com
Subject: למעלה בקודש

 

בבקשה מכם, האם אתם יכולים לשלוח לי את הדפים מן הספר "למעלה בקודש" הקשורות למשפחת הקצין ר' ירמיהו יצחק זעקל סג"ל פרנקל-שפיץ שאני נמנה מבין צאצאיו. תודה מראש!

הכו"ח בברכת א גוט מועד,

ראובן חיים קליין

ביתר עילית

Reuven Chaim Klein

Beitar Illit, Israel

Author of: God versus Gods Lashon HaKodesh

ORCiD LinkedIN | Google Scholar | Amazon

Tuesday, April 19, 2022

Re: The JewishGen Family Finder:

I'm sorry I didn't get back to you; it's been a busy month. None of the names that you sent me match up with what I have in my notes, but the truth is that I don't know much about this Weisz side of the family, so it's hard to know if there's a connection or not.

Gut Moyed,

Reuven Chaim Klein

Beitar Illit, Israel

Author of: God versus Gods Lashon HaKodesh

ORCiD LinkedIN | Google Scholar | AmazonOn Tue, Apr 19, 2022 at 5:10 AM ai <jkpi314@gmail.com> wrote:
Hello Reuven,
I hope you were able to read my email,
I haven't heard back from you so I am not sure if you got it.
Best regards,
Juliana Klas.

On Thu, Mar 31, 2022 at 12:57 AM ai <jkpi314@gmail.com> wrote:
Also, do you have any dates for Moshe and for his family so I can get a better idea of when Moshe's lifetime was in relation? That could help figure out where links might be. Thank you.

On Thu, Mar 31, 2022, 12:45 AM ai <jkpi314@gmail.com> wrote:
Hello Reuven, my name is Julie Klas.
I'm sorry, but the only information that I have was that my great-grandfather named Emanuel /Mano Mendel Weisz was born in Ujvidek, Hungary (now called Novi Sad and as you know in Serbia). Born around 1872- and he passed away in the US in 1939. I have the month and date also, but not handy at the moment and I want to make sure I write you back timely. If you need it I'm very happy to share. 
I found his name and where he's from on a copy of my Grandmother's Birth Certificate.
My Great-grandmother (Emanuel's wife), her maiden name was Klein. Sarolta Klein born in Baja Hungary, raised in Sukösd Hungary around 1874 -194? Her father possibly named Josef. Again I'm happy to share the dates if you would like,  but I don't have them handy at the moment. 
  Also I did submit a DNA sample with Ancestry.com. My profile name is Jupi314 and the initials on it are JK. There should be a tree linked called "Julie's Family Tree" that should be public, but my sister said she recently looked for it and couldn't find it,  so if that's something that might interest you, I would be happy to share that as well,  but it doesn't have much further information about Emanuel Weisz and Sarolta/Charlotte/Sara Klein. 
I don't know when Emanuel emigrated to the US but Sarolsa came to join him with their 5 children (including my grandmother) in 1914 and they settled in Philadelphia. Their children were named Alexander (Sandor), Wm/ Jerry (William), Szerina/Rose (grandma), Gyula/Helen, and Louis (Laos?). 
I don't know if any of this information is helpful to you but I hope you are able to find a connection.
Warm regards,
Juliana Klas 

Please let me know if you find something, and I will do likewise.
Thank you
    

On Fri, Mar 25, 2022, 7:28 AM Reuven Chaim Klein <JGJGFF@jewishgen.org> wrote:
From : Reuven Chaim Klein, (researcher code 106665) yeshivish@gmail.com
To : Juliana N Klas, (researcher code 143939)
Subject : The JewishGen Family Finder:

I'm looking for information the Weisz family of Novi Sad. In particular, there was a Moshe Weisz who was married to Rivka/Regina Galandaur, whose daughter Dóra/Dvora Weisz married Miksa/Mayer/Meir Kuttner who was a school principal in Bonyhad, Hungary. Does this match up with any of your information?


JewishGen | 36 Battery Place | New York, NY 10280 | www.JewishGen.org

Saturday, April 16, 2022

על הרב זעקל שפיץ

רב תודות לכם שנתת לי פרטי הרב משה נצר מלייקוואוד, שממנו קיבלתי המהודרה חדשה מספר של אבינו זקננו זצ"ל באור יצחק על ההגדה של פסח, ואף נהנתי להגיד דברים בשמו בליל הסדר.
אודיע נא אתכם, שעכשיו אני באמצע מלאכת העריכה למהדורה עברית של ספרו של דודי על ההיסטוריה של עיירת בונ'האד, וקבילתי הרבה חומר בעניין מהגברת אילה מליק בירושלים. וגם שם בחומר הזה דנו על הקשר שבין אבינו זקננו הרב זעקל הלוי שפיץ זצ"ל לר' יעקב הלוי פוללאק בעל החילוקים. והיום הזה חיפשתי בגוגל ומצאתי משהו שלכאורה קשור לעניין: https://gw.geneanet.org/pfdm?lang=en&pz=israel&nz=fleischmann&ocz=1&p=seckel+spitz&n=fraenkel אולי יאות לכם להביע דעתך במציאה זו ואם היא מוספיה לנו שום מידע בעניין הנ"ל.
הכותב וחותם בברכת א גוט מועד,
ראובן חיים קליין
ביתר עילית

Chag Kosher V'Sameach,

Reuven Chaim Klein

Beitar Illit, Israel

Author of: God versus Gods Lashon HaKodesh

ORCiD LinkedIN | Google Scholar | Amazon

Tuesday, April 12, 2022

The RCK Letters (Episode 1)

The bulk of the package consists of RCK's stamp and postcard collection. It seems that most of the letters are written in Hungarian or Yiddish (some of the Yiddish is in Hebrew and some in Latin characters). Some letters are in English or Hebrew. Many of the rough letters are actually rough drafts that he wrote before writing the actual letter. Apparently, RCK lived in Eretz Yisroel as a bachelor from 1954-1958 in Haifa and Tel Aviv. Some of the "mysterious" letters actually involve Shidduchim, but they were written in a צנוע way so you have to really know what's going on to understand the letters.
In today's email, we will discuss some letters relating to a specific shidduch. On Dec. 18, 1955, RCK received a letter from somebody named Shmuel Lowinger from the Pagi/Sanhedria neighborhood in Jerusalem. He wrote to RCK that he has a shidduch to offer him. Two days later, on Dec. 20, 1955, RCK wrote a letter back to Mr. Lowinger asking for the name of the girl and more details about her. We have two drafts of this letter, as you can see in the attachment. 
I wanted to some more research into the episode, so I simply picked up a Jerusalem phone book that we had around the house and looked up the name Shmuel Lowinger in the Sanhedria neighborhood -- and lo and behold -- I found somebody listed with that name living in that neighborhood. But I figured that he's probably already dead, because this story happened almost 70 years ago. I called the number, and a Filipino lady answered the phone. Turns out that Shmuel Lowinger actually died 23 years ago, but his wife (who is 90-something years old) is still alive, but had a stroke earlier this year. She put me in touch with Shmuel Lowinger's son Yaakov who lives in Ramot. I spoke to Yaakov Lowinger late last night and tried to figure out how RCK knew his father. I emailed Yaakov Lowinger a copy of the letters and he confirmed that it is indeed his father's handwriting!
As his son tells it, Shmuel Lowinger (originally from the town of Gur? in Hungary) was involved in community activism, and he was in charge of Kever Shimon Hatzadik at some point and was also involved in helping people get reparations after the war. Before the war, Shmuel Lowinger worked for the Agudas Yisroel office in Vienna and was involved in helping people make Aliyah to then-Palestine. As we know from the famous newspaper article about RCK, he also lived in Vienna where he worked for the Jewish Agency for Palestine, so it would seem that the two were likely acquainted with each other from their related work in Vienna. 
Interestingly, now that we know that RCK lived in Israel for a few years in the 1950's, we can answer something that I had been wondering about for a while. My father has RCK's copy of Rabbi Eliyahu KiTov's ספר התודעה (by the way, two families who are descendants of his live on the same block as us) and it is a very early copy of the work, if not a first edition. I was wondering how/why somebody living in NY would have gotten hold of this random sefer from the Holy Land which had just come out and hadn't yet reached its popularity that it now enjoys. What seems most likely is that he got the sefer when he was living in Eretz Yisroel. It should also be noted that Rabbi Eliyahu KiTov and his brother-in-law Rabbi Alexander Zusia Friedman (author of the popular Maayana shel Torah) were both very involved in the Poelei Agudas Yisroel movement (whose roshei teivos is Pagi, and members of that movement were the ones who established the Pagi/Sanhedria neighborhood in Jerusalem).

Chag Kosher V'Sameach,

Reuven Chaim Klein

Beitar Illit, Israel

Author of: God versus Gods Lashon HaKodesh

ORCiD LinkedIN | Google Scholar | Amazon

Thursday, March 31, 2022

Re: [Caution: Message contains Redirect URL content] Re: [Caution: Message contains Redirect URL content] Re: Fw: [Caution: Message contains Redirect URL content] RE: [Caution: Message contains Redirect URL content] FW: [Caution: Message contains Redirect

You asked a lot of questions, but I don't have the answers to any of them. All I can answer is that it was his mother Debora Kuttner (nee WESIZ) who was from Újvidék (Novi Sad). The father Miksa Kuttner was born in Mosonszenpeter (Gyor-Sopron-Moson) and studied in the teacher's seminary in Papa (he is briefly mentioned here on page 69). Like Mr. Pfeffer, I also noticed thar Mr. Blau's book does not offer an address for where the Kuttners lived in Bonyhad, but I have no further information.

Sincerely

Reuven Chaim Klein

Beitar Illit, Israel

Author of: God versus Gods Lashon HaKodesh

ORCiD LinkedIN | Google Scholar | AmazonOn Thu, Mar 31, 2022 at 12:24 AM Gősi Anikó Kata <gosi.aniko.kata@szte.hu> wrote:

 

Dear Reuven Chaim Klein,

Yesterday I read the Hungarian edition of the book you mentioned, it helped me a lot to start to dig a bit deeper into the documents. Now I am about to listen to the audiovisual records of Leslie Blau and others. 

I am trying to understand Jozsef's possible connection with my grandfather (Gősi János) who passed away a few years ago. He had cca the same age of József, lived in Tamási. His cousins around the same age were József's schoolmates in Bonyhád, as you may see. My grandfather attended elsewhere as far as I know, with very good marks. 

This name Kuttner József is quite rare and on the basis of this book there were multiple opportunities when his life could interfere with my other ancestors', maybe in Szeged. It could be a friendship, a roomkeeper, charity help, neighborhood, something informal, a personal, everyday relationship, a simple human act. Our grandparents who survived those horrific times found it very important to tell us these micro-anecdotes, and we have already recorded some of them, revealed and supplemented with documents, but this time I really don't have any starting points.

I was trying to find the house the Kuttners lived in Bonyhád. I only found the ortodox elemental school, is it possible that they also lived in that building, as his father was the director of the school? Or did they have an own house somewhere else?

The book mentions that their parents Miksa (1897?) and Debora (1900?), one of them was from Újvidék (Novi Sad), but this is not clear for me, where the parents come from? I have not started to dig into the matriculas, do you have any information on this?

In Szeged, maybe József stayed in dorm (probably the Jewish had their own), or could he afford a room for rent? Maybe he could stay at a relative? Could he have any jobs besides the university? Teaching, translation, maybe at the MIEFHOE? Could he have any special interests, like arts, writing, musical instruments maybe? 

Any of these could be a good start for me, and probably you have something in the raw manuscripts, pictures, letters, or some memories, any kind of artefacts. These kind of "unimportant" data could have been eliminated from the original collections. With time I may find the answer for some of these questions on my own, then I will let you know, but I would be grateful for any tiny trace of additional information your family may have for the side of ours on Jozsef's life.

If you need some more data for your review publication, please let me know, maybe I can help you again.

Sincerely,

Anikó Gősi


Feladó: RC Klein <yeshivish@gmail.com>
Elküldve: 2022. március 28., hétfő 20:46:06
Címzett: Gősi Anikó Kata; Larry Pfeffer
Tárgy: [Caution: Message contains Redirect URL content] Re: [Caution: Message contains Redirect URL content] Re: Fw: [Caution: Message contains Redirect URL content] RE: [Caution: Message contains Redirect URL content] FW: [Caution: Message contains Redirect ...
 
Joszef Kuttner's sister, Roszi Kuttner (later Klein) was my grandmother. The Kuttner family lived in Bonyhad and had 6 children, 3 sisters who survived the war and eventually moved to America, plus two sons and one daughter who died. From what I understand, Joszef Kuttner returned home from university to be with his family and that's when he was killed.
My great-uncle Leslie (Laszlo) Blau wrote a book about Bonyhad in English in 1994 that was translated into Hungarian in 2008. I helped work on a Hebrew version of the book in 2010, and now we're relooking at the Hebrew version to prepare it for more serious publication. What else would you like to know?

Sincerely,

Reuven Chaim Klein

Beitar Illit, Israel

Author of: God versus Gods Lashon HaKodesh

ORCiD LinkedIN | Google Scholar | AmazonOn Mon, Mar 28, 2022 at 9:33 PM Gősi Anikó Kata <gosi.aniko.kata@szte.hu> wrote:

Dear Reuven Chaim Klein,

My name is Anikó Gősi, from University of Szeged.
Here you can find an open-access instance of the resource behind the subscription-based database (Arcanum):
On this site you may find documents of other years, where József Kuttner is mentioned multiple times.

While doing this research, his name seemed quite familiar to me, and there is a chance that his life story has some connection with my familiy, living in Bonyhád or Szeged. Can you tell me anything about the Kuttner's place of living in Bonyhád? Or his address in Szeged?

I was trying to look for some traces of József here in Szeged. I used to work at the university library for a few years but I have very limited experience on iudaica archives and data sources, I have few results yet.
University students had a kosher mensa with a strong local community of the young, this still can have some relevant documents, it is even possible that someone had some memories on him. 
"A zsidó menza a MIEFHOE, azaz a Magyar Izraelita Egyetemi és Főiskolai Hallgatók Országos Egyesületének a székházában, a Kárász utca 6. szám alatti épület 2. emeletén működött. "

Please let me know if I may help you with more, and I would be grateful if you shared some info with me, too.

Sincerely,

Anikó Gősi


Feladó: RC Klein <yeshivish@gmail.com>
Elküldve: 2022. március 28., hétfő 13:48:35
Címzett: University of Szeged
Másolatot kap: gosi.aniko@rekt.szte.hu
Tárgy: [Caution: Message contains Redirect URL content] Re: Fw: [Caution: Message contains Redirect URL content] RE: [Caution: Message contains Redirect URL content] FW: [Caution: Message contains Redirect URL content] Re: [Caution: Message contains Redirect ...
 
Thank you very much. One small request, I wasn't able to access the first link you sent me because they require signing in/registration. Can you send me those documents as a PDF?

Sincerely,

Reuven Chaim Klein

Beitar Illit, Israel

Author of: God versus Gods Lashon HaKodesh

ORCiD LinkedIN | Google Scholar | AmazonOn Mon, Mar 28, 2022 at 10:59 AM University of Szeged <international@szte.hu> wrote:

Dear Reuven Chaim Klein,


My colleague from the Strategic Directorate Anikó Gősi has managed to collect information on your grandmother's brother.  Although we all know about this horrific period of our history it is always heart breaking to pass information.

He was born in 1922.  He lived in Bonyhád and studied at the Lutheran High School, with excellent results:

https://adt.arcanum.com/hu/view/Bonyhad_3247_evangelikus_gimnazium_3312_1936/?query=%22kuttner%20j%C3%B3zsef%22&pg=28&layout=s

Here you will find an image about him, taken by his friend and some information about in the About the Photo section in English

https://web.archive.org/web/20201110170750/https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1162086

He started his studies in Szeged as teacher of Hungarian literature in 1942 at the  Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán (State TEacher Training College):

 

http://univ.bibl.u-szeged.hu/59256/1/apitf_evkonyv_1944.pdf (page 97-98. )

http://univ.bibl.u-szeged.hu/16289/1/evkonyv_1942_43.pdf (page 71.)

 

He was a diligent and hardworking students who often took extra courses. Once his transcripts got lost:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZEGED_TANKEPZO_1940-1944/?query=%22kuttner%20j%C3%B3zsef%22%20&pg=179&layout=s

"Kuttner maintined his universty studies in Szeged with excellent result.  He visited home in the summer 1944 , but when he saw that all men were taken to labour service, he stayed home.  He was taken to Auschwitz from where he never returned" (page 168. image 3.)

https://books.google.hu/books?id=r7AOCAAAQBAJ&q=Kuttner&hl=hu&source=gbs_word_cloud_r&cad=4#v=snippet&q=Kuttner%20j%C3%B3zsef&f=false

The book is available in English too.

https://books.google.hu/books?id=D9ptAAAAMAAJ&q=Kuttner&dq=bonyh%C3%A1d+jew&hl=hu&source=gbs_word_cloud_r&cad=4


Let us know if we can further assist you.

Regards,

Emilia Szörényi
Office for International Admissions
From: Gősi Anikó Kata
Sent: Saturday, March 26, 2022 12:03 PM
To: Gősi Anikó Kata; Schwimmer-Tóth Tímea; University of Szeged; Gősi Anikó
Cc: Vajda Tamás
Subject: RE: [Caution: Message contains Redirect URL content] RE: [Caution: Message contains Redirect URL content] FW: [Caution: Message contains Redirect URL content] Re: [Caution: Message contains Redirect URL content] Information about Jozsef Kuttner [Caution:
 

Sziasztok,

 

összeszedtem egybe, amiket küldtem.

 

szerintem ő lesz az:

 

1922-ben született, bonyhádi volt, az evangélikusokhoz járt, csupa kitűnő:

https://adt.arcanum.com/hu/view/Bonyhad_3247_evangelikus_gimnazium_3312_1936/?query=%22kuttner%20j%C3%B3zsef%22&pg=28&layout=s

 

itt egy kép róla, amit egy barátja készített, és némi infó a testvéreiről:

https://web.archive.org/web/20201110170750/https://collections.ushmm.org/search/catalog/pa1162086

 

 

1942-ben kezdett Szegeden, magyar irodalom szakos tanárnak az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskolán:

http://univ.bibl.u-szeged.hu/59256/1/apitf_evkonyv_1944.pdf (97-98. oldal)

http://univ.bibl.u-szeged.hu/16289/1/evkonyv_1942_43.pdf (71. oldal)

 

szorgalmas volt, extra tárgyakat vett fel, egyszer nem volt meg az indexe:

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZEGED_TANKEPZO_1940-1944/?query=%22kuttner%20j%C3%B3zsef%22%20&pg=179&layout=s

 

 

„Kuttner József, aki kitűnő tanulóként tanulmányait Szegeden, az egyetemen folytatta. Azonban 1944 nyarán hazalátogatott Bonyhádra, és miután látta, hogy nincs férfi a családdal (apja és testvére munka- szolgálatosok), nem ment vissza az egyetemre. Auschwitzba került, és ott pusztult el"

(168. oldalon 3. kép)

https://books.google.hu/books?id=r7AOCAAAQBAJ&q=Kuttner&hl=hu&source=gbs_word_cloud_r&cad=4#v=snippet&q=Kuttner%20j%C3%B3zsef&f=false

&nbsp;This is a Hungarian translation of the book&nbsp;Bonyhad: A Destroyed Community&nbsp;by Leslie Blau. This book relates &nbsp;the history of its people, their scholarly&nbsp;Rabonim, it pictures their pious lifestyle, how they lived and how they perished in the Nazi Holocaust. The story follows the survivors, how they tried to rebuild their shattered lives and their community, and continues through their exodus in 1956, to where they are now and how they remember.&nbsp;

 

A könyv angolul is létezik

https://books.google.hu/books?id=D9ptAAAAMAAJ&q=Kuttner&dq=bonyh%C3%A1d+jew&hl=hu&source=gbs_word_cloud_r&cad=4

This is the story of the renowned Jewish community of Bonyhad, a small town in the Hungarian countryside. It tells the history of its people, their scholarly Rabonim, it pictures their pious lifestyle, how they lived and how they perished in the Nazi Holocaust. The story follows the survivors, how they tried to rebuild their shattered lives and their community, and continues through their exodus in 1956, to where they are now and how they remember. Bonyhad: A Destroyed Community is an easy-to-read, well-documented work.

 

Az Egyetemi Gyűjteményben talán tudnak többet segíteni (az angollal nem tudom, hogy állnak), de még én is szétnézek még egy kicsit, hátha találni róla valami érdekeset

http://www.ek.szte.hu/english-university-collection/?lang=en

 

 

Üdv,

 

Anikó

 


 

 

 

 

From: RC Klein <yeshivish@gmail.com>
Sent: Friday, March 25, 2022 1:09 PM
To: University of Szeged <international@szte.hu>
Subject: [Caution: Message contains Redirect URL content] Re: [Caution: Message contains Redirect URL content] Information about Jozsef Kuttner [Caution: Message contains Suspicious URL content] [Caution: Message contains Suspicious URL content]

 

I don't have that information, I wish I knew. He left the University in 1944 and from what I understand he was killed later that year.

Sincerely,

Reuven Chaim Klein

Beitar Illit, Israel

Author of: God versus Gods Lashon HaKodesh

ORCiD LinkedIN | Google Scholar | Amazon

 

On Fri, Mar 25, 2022 at 3:05 PM University of Szeged <international@szte.hu> wrote:

Dear Reuven Chaim Klein,

 

Since central and digital databases have been working at the University for a couple of decades, I am afraid we will need more information on your grandmother's brother.

 

Can you please provide us more details: what did he study?

 

Thank you in advance for your understanding.

 

Regards,

 

Emilia

 

 

SZÖRÉNYI Emília

 

Office for International Admission     

University of Szeged

 

The best Hungarian university on Quacquarelli Symonds (QS) World University list  since 2012

Among the top 200 Universities in the world and the best Hungarian University on THE Impact Rankings 2020

 

 

 

 

 

From: RC Klein <yeshivish@gmail.com>
Sent: Friday, March 25, 2022 12:04 PM
To: international@rekt.szte.hu
Subject: [Caution: Message contains Redirect URL content] Information about Jozsef Kuttner [Caution: Message contains Suspicious URL content]

 

I am looking for information about my grandmother's brother Jozsef Kuttner who was a student at the University of Szeged during World War II. Can you put me in touch with the relevant archivist or historians associated with the University who might be able to send me any relevant information and/or documents about my grandmother's brother?

Sincerely,

Reuven Chaim Klein

Beitar Illit, Israel

Author of: God versus Gods Lashon HaKodesh

ORCiD LinkedIN | Google Scholar | Amazon