Tuesday, January 11, 2011

Re: משפחת ביינהורן ממונקטש

אמן ואמן על ברכתך...

יש לי כותבת דואר אלקטרוני של החתן שלה ר' משה גולדמינץ (משוויץ) דהיינו mosheg@moch.gov.il
וגם יש לה נכד שעובד בשביל מכון ירושלים בהוצאת ספרים ששמו רב אברהם יעקב גולדמינץ והוא נמצא בסדר ב' בביה"מ נר גבריאל בישיבת מיר בירושלים. כשהייתי בארץ לפני כמה שנים ביקרתי הגברת באיזה "מושב זקנים" בשכונת גאולה בי-ם אבל עכשיו אבדתי מס. טל. שלה והכותבת שלה שם.

אשמח לעזור לכם עוד...

(סליחה שהעברית שלי אינו כ"כ טוב
---
===
Reuven Chaim Klein
Genealogical Researcher
JewishGen ID #106665

--- On Tue, 1/11/11, יוסף כהן <avyohr@gmail.com> wrote:

From: יוסף כהן <avyohr@gmail.com>
Subject: Re: משפחת ביינהורן ממונקטש
To: "RCK" <anakin9000@yahoo.com>
Date: Tuesday, January 11, 2011, 8:32 AM

תודה ומזל טוב, שיעזור ה' שתבנו בית נאמן בישראל ושיהיה קשר של קיימא לבנין עדי עד. 
אם ידוע לכם מס' הטלפון של גב' שרה קליין הייתי שמח שתכתבו לי כאן בהזדמנות שיתאפשר לכם כי אני חיפשתי ולא מצאתי
ושוב תודה וכל טוב.

2011/1/7 RCK <anakin9000@yahoo.com>
סלחיה שאני אקצר מאוד. אין בידי הרבה מידע אודות המפשחה אבל יש עצה לדבר עם גב' שרה קליין שגרה בירושלים. אני עומד להתחתן בחו"ל בעוד שבועיים ואח"כ אני אעלה לא"י לישיבת מיר. אולי אוכל אני לעזור לכם אז.
 
גאט שבת,

---
===
Reuven Chaim Klein
Genealogical Researcher
JewishGen ID #106665

--- On Sun, 12/19/10, יוסף כהן <avyohr@gmail.com> wrote:

From: יוסף כהן <avyohr@gmail.com>
Subject: משפחת ביינהורן ממונקטש
To: Rachack@futurecities.com
Date: Sunday, December 19, 2010, 6:30 AM


הנני מחפש מידע על משפ' ביינהורן ממונקאטש.
אני עוסק במחקר שורשים ובבניית עץ יוחסין למשפחתינו, וכמה מהקרובים היו ביינהורן הנ"ל, אם יש לכם מידע בנושא שיכול לעזור לי (חוץ מהטבלה שיש בסו"ס "עלים שעלו מן האפר") הייתי מעוניין לשמוע ולדעת.
קיבלתי את האימייל שלכם בתור א' שיוכל לעזור לי בנושא.
אם לא, הנני מבקש סליחה למפרע.
אם כן, אשמח לשמוע ממכם בשעות אחה"צ בטלפון.
בתודה מראש
אברהם רוט
08-8525147

No comments: