Wednesday, November 04, 2015

Re: משפחת קוטנר

אני מצטער, לא קיבלתי מידע נוסף בנושא.
רחק

Kol Tuv,
Reuven Chaim Klein
Beitar Illit, Israel
Lashon HaKodesh: History, Holiness, & Hebrew (Mosaica Press) on Amazon Academia.eduGoogle Scholar LinkedINRabbi Reuven Chaim Klein on TorahDownloads.com

2015-11-04 16:04 GMT+02:00 akiva epshtein <akiva.ep@gmail.com>:
שלום וברכה

מצאתי בלינק הזה, התכתבות מעננינת בינך לבין דודתי שרה, 
מצ"ב תמונה של חלק מהעץ המשפחתי מצד סבי, 
הקפתי את סבי, גרשון קוטנר, בעגול.

סב סבי, גרשון קוטנר (אבא של מיקשה) היה מעיירה דו'ור (Gyor),

אשמח את תשאל את קרובי משפחתך המבוגרים כמה שיותר פרטים שהם יודעים, אפילו פרטים שוליים,
כי לנו אין כל כך פרטים.

תודה רבה
עקיבא אפשטיין


Monday, August 10, 2015

Re: The JewishGen Family Finder:

Nope.

Kol Tuv,
Reuven Chaim Klein
Beitar Illit, Israel
Lashon HaKodesh: History, Holiness, & Hebrew (Mosaica Press) on Amazon Academia.eduGoogle Scholar LinkedINRabbi Reuven Chaim Klein on TorahDownloads.com

On Sun, Aug 9, 2015 at 11:50 PM, Philip Lee Lapin <JGJGFF@lyris.jewishgen.org> wrote:

- From : Philip Lee Lapin, (researcher code 30718) pllapin@comcast.net
- To : Reuven Chaim Klein, (researcher code 106665)
- Subject : The JewishGen Family Finder:
=======================================================
My father-in-law Elias Friedman b 5/25/1893 in Irlava (48 30N and 20 22E) or 98 miles from Klyachanovo, had a cousin Samuel Klein who lived in New Jersey.Elias came to New York in 1911 where he met a cousin named Mermelstein. Can you make any connection ?
Phil Lapin, pllapin@comcast.net
tel 847-831-4850
=======================================================
Email posted from the JewishGen Family Finder
Sign up now for the JGFFAlert and other Value-Added services!
http://www.jewishgen.org/JewishGen/ValueAdded.asp

Help JewishGen Help You!
http://www.jewishgen.org/jewishgen-erosity/contribute.html


Saturday, June 06, 2015

Re: The JewishGen Family Finder:

Sorry I wasn't able to help you more. Did any of the people I CC'ed your email to respond to you?

Kol Tuv,
Reuven Chaim Klein
Beitar Illit, Israel
Lashon HaKodesh: History, Holiness, & Hebrew (Mosaica Press) on Amazon Academia.eduGoogle Scholar LinkedINRabbi Reuven Chaim Klein on TorahDownloads.com

On Fri, Jun 5, 2015 at 6:32 PM, Courtesy Travel <courtesytravel@aol.com> wrote:

Dear Rabbi Klein,

I spoke to Mrs Steiner. She is 95 but her mind B"H works perfectly.

She was unable to help me and that Steiner Janos left no heirs. Maybe I will someday become lucky and stumble on such records.

Mrs Steiner has 5 sons but she is bedridden.

 

Thank you again Rabbi Klein for getting me this contact.

Shabbat Shalom.

Yankel Mezei

 

From: RC Klein [mailto:yeshivish@gmail.com]
Sent: Thursday, June 04, 2015 2:40 PM


To: Courtesy Travel
Subject: Re: The JewishGen Family Finder:

 

This is a relative that I have contact information for (from 2011, I can't verify if she is still alive or not).

Loli Steiner

Rechov Massada 256/22 6th Floor

Be'er Sheva  

(08) 641-2628

Eisner Vali's sister – sister-in-law of Eisner Janos

 


Kol Tuv,

Reuven Chaim Klein

Beitar Illit, Israel

Lashon HaKodesh: History, Holiness, & Hebrew (Mosaica Press) on Amazon Academia.eduGoogle Scholar LinkedINRabbi Reuven Chaim Klein on TorahDownloads.com

 

On Thu, Jun 4, 2015 at 12:10 AM, Courtesy Travel <courtesytravel@aol.com> wrote:

Rabbi Klein,

Perhaps you know someone from Mr Lajos Eisners family?

Jacob Mezei

From: RC Klein [mailto:yeshivish@gmail.com]
Sent: Wednesday, June 03, 2015 3:14 PM
To: Courtesy Travel


Subject: Re: The JewishGen Family Finder:

 

your welcome. hatzlocha.


Kol Tuv,

Reuven Chaim Klein

Beitar Illit, Israel

Lashon HaKodesh: History, Holiness, & Hebrew (Mosaica Press) on Amazon Academia.eduGoogle Scholar LinkedINRabbi Reuven Chaim Klein on TorahDownloads.com

 

On Wed, Jun 3, 2015 at 10:05 PM, Courtesy Travel <courtesytravel@aol.com> wrote:

Thank you Rabbi Klein,

 

 

 

From: RC Klein [mailto:yeshivish@gmail.com]
Sent: Wednesday, June 03, 2015 2:34 PM
To: NyaKehila@gmail.com; Courtesy Travel
Cc: Leslie Barany; LARRY BLUMENSTEIN; Larry Pfeffer; Éva Illés; brown
Subject: Re: The JewishGen Family Finder:

 

To Mr. Mezei,

I am copying this email to other people who are involved with the town of Bonyhad. I looked at Mr. Blau's book and in his martyr list, he lists seven people with the last name Mezei: Reicl, Nachum, Ester, Jacob Yishai, Sara, Miriam, Nathan and Herman. If anyone else has more information, please share.


Kol Tuv,

Reuven Chaim Klein

Beitar Illit, Israel

Lashon HaKodesh: History, Holiness, & Hebrew (Mosaica Press) on Amazon Academia.eduGoogle Scholar LinkedINRabbi Reuven Chaim Klein on TorahDownloads.com

 

On Wed, Jun 3, 2015 at 3:11 AM, Jacob A Mezei <JGJGFF@lyris.jewishgen.org> wrote:


- From : Jacob A Mezei, (researcher code 137782) NyaKehila@gmail.com
- To : Reuven Chaim Klein, (researcher code 106665)
- Subject : The JewishGen Family Finder:
=======================================================
My name is Jacob Mezei.
My father, Yonessan Benjamin (Jozsef) Mezei's wife Reicel and their 4 children, (3 boys and 1 girl) were deported to the camps from Bonyhad.
Their Hungarian civil names and birthdates from the Bonyhad authorities;
Jeno May 19, 1939
Alfred  Aug 30, 1940
Erno May 07, 1942
Agnes Jun 12, 44
I need their Hebrew names to be able to write into a personal memorial tombstone.
These exist somewhere because 2 Bonyhad memorial books list Hebrew names of Reicel Mezei (definitely my father's wife), plus Hebrew names of 3 Mezei boys and 3 girls. I do not know which four of the six, are their children – if any.
Mezei, Reicel  (Father's wife – maiden name Ulmann) plus 6 Mezeis, Nachum, Ester, Jacob-Yishai, Sara, Miriam, Nathan.

According to the US Holocaust Museum Mr Blau, author has it from Mr. Janos Eisner, author of 2nd book, who is no longer alive. I was unable to contact the publisher of his book and I was unable to find relatives of Mr Eisner, who might be able to connect me to the source from where Mr Eisner got these names. (Mr Eisner's book "A Bonyhadi Zsido Tortenette" in Hungarian seems, that it was mimeograph printed by MIGDAL of Herzlia)

If you can be so kind, I need your help with finding the sources of these Hebrew names?  Or to get the names of relatives of Mr. Eisner, or the publishers address or phone numbers whom I can contact. Or, maybe you can suggest other ways how to find this info.  Thanking you.
Jacob Mezei
courtesytravel@aol.com

=======================================================
Email posted from the JewishGen Family Finder
Sign up now for the JGFFAlert and other Value-Added services!
http://www.jewishgen.org/JewishGen/ValueAdded.asp

Help JewishGen Help You!
http://www.jewishgen.org/jewishgen-erosity/contribute.html


 

 


This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com

 

 

 


This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com

 

 

 


This email has been checked for viruses by Avast antivirus software.
www.avast.com

 


Tuesday, June 02, 2015

Re: Kezmarok

Hi, I am indeed in Israel at this time. I did live in LA (for the first 19 years of my life) and my parents still live there.
Here is that I have from the Lowy family in Kezmarok: My gggg-grandfather, Lipman Lowy is my ancestor in two ways: His had a son named Yisroel Elimelech (after whom I named my second son), who had a daughter named Rechel. He also had a son named Pinchas Eliyahu, who had a son named Shlomo. Shlomo and Rechel Lowy married each other and had a daughter named Bracha (after whom my mother is named). I don't really have any more information than this, but I would like to you to please speak to my mother in LA, she knows more than I do about the topic. Her cell phone number is (818) 216-9481, I will also CC her on this email.

Kol Tuv,
Reuven Chaim Klein
Beitar Illit, Israel
Lashon HaKodesh: History, Holiness, & Hebrew (Mosaica Press) on Amazon Academia.eduGoogle Scholar LinkedINRabbi Reuven Chaim Klein on TorahDownloads.com

On Tue, Jun 2, 2015 at 7:33 PM, Madeleine Isenberg <madeleine.isenberg@gmail.com> wrote:
Hi,

I hope this is your e-mail (Ruven Chaim Klein).  I live in Los Angeles, where I see you also lived at some point.

I have done extensive research in Kezmarok, including creating a KehilaLinks page for that town for JewishGen.  I saw that you were looking for some information about the "Lowy" family in Kezmarok.  Did you find what you were looking for or perhaps I have information.

Are you in Israel at this time?

Kol tuv,

--

Thursday, April 23, 2015

Re: משפחת קליין

יישר כחך.
ראובן חיים קליין

Kol Tuv,
Reuven Chaim Klein
Beitar Illit, Israel
Lashon HaKodesh: History, Holiness, & Hebrew (Mosaica Press) on Amazon Academia.eduGoogle Scholar LinkedIN


2015-04-22 23:40 GMT+03:00 Dov Weber <dweber@thejnet.com>:

לכבוד הרב שליט"א

אנסה לענות למע"כ את שאלתך בקיצור בצבע אדום [ראה למטה]

לכבוד הרב שליט"א,

הנני עוסק כעת במחקרי היוחסין של המשפחה שלי. אני נמנה מבני בניו של הרה"ג ראובן חיים קליין זצ"ל אבד"ק דווידקאפף ובעל מחה"ס שנות חיים על רבינו ירוחם. אביו שלו היה הרב בנימין אליעזר אונגער-אויערבאך חתנו של רבי יעקב הלוי סג"ל אבד"ק וואלברום ולאחר מכן ראב"ד בקראקא. הוא ואחיו הרב יוסף חריף (מח"ס עמודי אש לבית יוסף) היו מבני הרב צבי הירש הלוי אב"ד דאמבראווא שהיה בן אחר בן לבעל הט"ז. שם משפחת הרב צבי הירש הנ"ל נקרא ג"כ לייציס וגם לעבענהיים וגם שטערן וגם ליכטיג (ואיני ידוע היאך ליישב כל זה). והנה ראיתי באמצעות אוצר החכמה בקונטרס גזע קודש (עמוד ז') שמביא שאביו של הרב צבי הירש שטערן היה הרב אברהם סג"ל אב"ד דאמבראווא שהיה בן אחר בן לבעל הט"ז.

אין צריך ליישב, כל אחד לקח שם אחרת, זה היה הסדר בימים ההם!

 

האמנם חוקר אחר שלח לי אילן יוחסין שהוא ערך ובו כתוב ששם אביו של הרב צבי הירש היה הרב דוד הלוי סג"ל שטערן. והנה מצאתי שהרב דוד שטערן היה בנו של הרב שמואל הלוי סג"ל שטיינברג בנו של בעל הט"ז וחתנו של הרב שמשון מאוסטרפולי (ע' בקובץ ישורון גליון י"ח עמ' תתמ"ד). ולכאורה אותו חקור טעה בזה ודילג כמה דורות בין הרב צבי הירש הלוי עד הרב דוד שטערן ויתכן שבין הדורות נמצא הרב אברהם סג"ל.

כל זמן שלא נודע לנו את הבסיס לחשבון והשערה זה, אין לקבלם, ומה שנודע לנו עד היום הוא מש"כ בספר כלילת יופי ובהקדמת ס' עמודי אש לבית יוסף

 

על כן אני שואל ממך האם ידוע לך או למישהו אחר בדיוק סדר הדורות מזקנינו הרב צבי הירש עד בעל הט"ז ושמות האנשים שביניהם?

 לעת עתה לא מצאתי הסדר הדורות, ואני מאוד רוצה ג"כ לדעת מאחר שאני צעיר מתייחס להג"ר יוס'לע חריף אבד"ק זבארוב, אבל מהסס אני לקפוץ על כל אלו הדמיונות שאנשים חושבים ומשערים

ואיידי דמיירי ביה אעלה על במתי השאלה ג"כ האם ידוע לך סדר הדורות מהרב צבי הירש עד בעל מחבר הספר בית שמואל (בונטרס הנ"ל עמ' ח' נקט שהוא היה נכד להבית שמואל אבל לא פירט איך)? וגם שם מפרש שהרב צבי הירש היה נכד של בעל המשאת בנימין אבל לא פירט סדר הדורות האם זה ידוע? וגם בהקדמה לספר שנות חיים כתוב שהוא היה מצאצאי הרמ"א האם זהו ע"י זקנו הרב צבי הירש והאם ידוע בדיוק קו היוחסין בזה?

 לא נודע לנו היחוס בדיוק לגדולים אלו

דובעריש וועבער

ניו יורק

ראובן חיים קליין

ביתר עילית

 

 

From: RC Klein [mailto:yeshivish@gmail.com]
Sent: Tuesday, April 21, 2015 3:47 PM
To: Dov Weber
Subject: Re: משפחת קליין

 

שם אשתו של אא"ז בעל השנות חיים היה מרים גריינברגר בתו של צבי דב גריינברגר מהישוב גורודנה שליד מונקטש (כמובא במבוא לספרו בהוצאת מכון ירושלים).

האם יש לך מידע על השאלות ששאלתי מאתך מעיקרא?

 

רחק


Kol Tuv,

Reuven Chaim Klein

Beitar Illit, Israel

 

 

2015-04-20 22:31 GMT+03:00 Dov Weber <dweber@thejnet.com>:

ממש השגחית פרטית!

דוקא היום חשבתי לדעת כמה ילדים היה להג"ר ראובן חיים מדאווידקאף

וגם מי היה אשתו

וחשבתי לשאול את אשר היה בזכרוני אחד בשם "ראובן חיים קליין" שהתקשר אלי לאחרונה

ולא עברו הרבה וכבודו שלח אלי את משאלתך

 

באמת אני חשפתי מי היה אשתו של ר' בנימין אליעזר ז"ל

שמה היה "טשארנא" והיתה למשפחת קאלליש מכפר רעפעדע

 

דובעריש  

 

From: RC Klein [mailto:yeshivish@gmail.com]
Sent: Monday, April 20, 2015 3:14 PM
To: Dov Weber
Subject: Re: משפחת קליין

 

אין לי שום ידיעות אודות משפחת ר' בנימין אליעזר. האבא שלי היה יתום מגיל 8 ואמטו להכי איננו מכיר משפחת אביו כל כך ולכן חסר לי מידע. מישהו שלח לי בעבר תמונה של המצבה של ר' בנימין אליעזר בעיר סליאווא (או משהו כזה). התמונה מצו"ב.


Kol Tuv,

Reuven Chaim Klein

Beitar Illit, Israel

 

 

2015-04-20 22:08 GMT+03:00 Dov Weber <dweber@thejnet.com>:

בדיוק זאת רציתי להגיע?

האם ידוע לך שם אשתו ושם משפחתה?

אין לך שום ידיעה?

 

From: RC Klein [mailto:yeshivish@gmail.com]
Sent: Monday, April 20, 2015 3:04 PM
To: Dov Weber
Subject: Re: משפחת קליין

 

אני מבני בניו של בנו בכורו בנימין אליעזר (ואגב, אם ידוע לך אודותיו ועל אודות משפחת אשתו אשמח לשמוע ממך לקח). היה לו בן בשם מרדכי ולו בן בשם ראובן חיים ולו בן בשם מרדכי מאיר והוא אבי.


Kol Tuv,

Reuven Chaim Klein

Beitar Illit, Israel

 

 

2015-04-20 22:01 GMT+03:00 Dov Weber <dweber@thejnet.com>:

 

לכבוד הרב נ"י

 

כן קבלתי אבל שכחתי מזה

טוב שהזכרת אותי עוד הפעם

 

טרם שאענה לך את שאלותיך

אני רוצה להבין, איך אתה נכד להרב מדאווידקאף?

מאיזה בן?

 

אגב, נודע לי לעת עתה רק ד' ילדים להג"ר ראובן חיים זצ"ל, האם נודע לך יותר

 

דובעריש

 

 

From: RC Klein [mailto:yeshivish@gmail.com]
Sent: Monday, April 20, 2015 2:52 PM
To: dweber@thejnet.com
Subject: Re: משפחת קליין

 

Did you receive my email?

האם קיבלת את המייל שלי?


Kol Tuv,

Reuven Chaim Klein

Beitar Illit, Israel

 

 

2015-04-11 22:30 GMT+03:00 RC Klein <yeshivish@gmail.com>:

לכבוד הרב שליט"א,

הנני עוסק כעת במחקרי היוחסין של המשפחה שלי. אני נמנה מבני בניו של הרה"ג ראובן חיים קליין זצ"ל אבד"ק דווידקאפף ובעל מחה"ס שנות חיים על רבינו ירוחם. אביו שלו היה הרב בנימין אליעזר אונגער-אויערבאך חתנו של רבי יעקב הלוי סג"ל אבד"ק וואלברום ולאחר מכן ראב"ד בקראקא. הוא ואחיו הרב יוסף חריף (מח"ס עמודי אש לבית יוסף) היו מבני הרב צבי הירש הלוי אב"ד דאמבראווא שהיה בן אחר בן לבעל הט"ז. שם משפחת הרב צבי הירש הנ"ל נקרא ג"כ לייציס וגם לעבענהיים וגם שטערן וגם ליכטיג (ואיני ידוע היאך ליישב כל זה). והנה ראיתי באמצעות אוצר החכמה בקונטרס גזע קודש (עמוד ז') שמביא שאביו של הרב צבי הירש שטערן היה הרב אברהם סג"ל אב"ד דאמבראווא שהיה בן אחר בן לבעל הט"ז.

 

האמנם חוקר אחר שלח לי אילן יוחסין שהוא ערך ובו כתוב ששם אביו של הרב צבי הירש היה הרב דוד הלוי סג"ל שטערן. והנה מצאתי שהרב דוד שטערן היה בנו של הרב שמואל הלוי סג"ל שטיינברג בנו של בעל הט"ז וחתנו של הרב שמשון מאוסטרפולי (ע' בקובץ ישורון גליון י"ח עמ' תתמ"ד). ולכאורה אותו חקור טעה בזה ודילג כמה דורות בין הרב צבי הירש הלוי עד הרב דוד שטערן ויתכן שבין הדורות נמצא הרב אברהם סג"ל.

 

על כן אני שואל ממך האם ידוע לך או למישהו אחר בדיוק סדר הדורות מזקנינו הרב צבי הירש עד בעל הט"ז ושמות האנשים שביניהם?

 

ואיידי דמיירי ביה אעלה על במתי השאלה ג"כ האם ידוע לך סדר הדורות מהרב צבי הירש עד בעל מחבר הספר בית שמואל (בונטרס הנ"ל עמ' ח' נקט שהוא היה נכד להבית שמואל אבל לא פירט איך)? וגם שם מפרש שהרב צבי הירש היה נכד של בעל המשאת בנימין אבל לא פירט סדר הדורות האם זה ידוע? וגם בהקדמה לספר שנות חיים כתוב שהוא היה מצאצאי הרמ"א האם זהו ע"י זקנו הרב צבי הירש והאם ידוע בדיוק קו היוחסין בזה?

 

ראובן חיים קליין

ביתר עילית


Kol Tuv,

Reuven Chaim Klein

Beitar Illit, Israel