Monday, November 18, 2013

Re:

שלחתי אימייל לאחד מקרובי משפחתי שישאל לאחיות הסבתא שלי ועדיין לא השיבו לי מאומה.

רחק


2013/11/18 שרה גולדנברג <saragold24@gmail.com>
שלום
אבי ואחיותיו לא הכירו את המשפחה(?) בבונהאד רק את הדודים מטאב וגם זה בקושי רב בגלל המרחקים וקשיי התחבורה. 
האם מפשחתך מכירה מי מהשמות של משפחתי?


בתאריך 18 בנובמבר 2013 21:26, מאת RCK <yeshivish@gmail.com>:

האם קבלת מידע נוספה על סוגיה זאת?


2013/11/9 RCK <yeshivish@gmail.com>
תודה. אם את יכולה לברר את כל זה אשמח מאד!

ראובן חיים קליין
ביתר עילית


2013/11/9 שרה גולדנברג <saragold24@gmail.com>
ראשית תיקון טעות: האחים קוטנר מטאב היו דודים של אבא שלי. הרבה אני לא יודעת לצערי היום כשניסיתי לברר פרטים אצל אבי שיחי הוא לא זכר את שם סבתו מצד אביו . הסבא נקרא גרשון קוטנר. יתכן שאחות אבי מרת גליקה ברגר שתחי או האחות השניה מרת ברכה ארמן שתחי זוכרות יותר פרטים. 


בתאריך 9 בנובמבר 2013 20:34, מאת RCK <yeshivish@gmail.com>:

שבוע טוב גם לך.
קשרי למפשחת קוטנר נובע מצד אמא של האבא שלי מרת שושנה קליין (שתחי') היא ושני אחיותיה (שתחיו) נולדו בבונהאד. הוריהם היו מאיר ודבורה קוטנר. מאיר (מיקשה) קוטנר היה מנהל הבית הספר האורטודקסי שם בבונהאד. לפני כמה זמן מצאתי בספר זכרון לקהילת פאפא יצ"ו שכתוב שם שהיה בית ספר למורים שם בפאפא ונכתב איזה רשימה של בוגרי הבית הספר וכתוב שם שני אנשים ששמם מיקשה קוטנר אחד מיקשה קוטנר "בכיר" שהיה מורה בביה"ס בTAB ואחד מיקשה קוטנר "זוטר" (שהוא הסבא רבה שלי) שהיה מורה בביה"ס בבונהאד. באותו זמן שלחתי אימייל לקרובי משפחתי בארה"ב ואמרו לי שאחות הסבתא שלי אמרה שהיו שני ה"מיקשה קוטנר"ים בני דודים ראשוניים. נמצא שאבא שלך ואחיו היו בני דודים עם הסבא רבה שלי. האם את יודעת יותר מפרטי המשפחה? אצלי רשום בפרטי המשפחה אשר המה בכתובים ששם אביו של מאיר קוטנר שלי היה יוסף קוטנר (ושם אשתו לאטה). האם זה מדזהה בכלל עם שום מידע שיש בידך?


2013/11/9 שרה גולדנברג <saragold24@gmail.com>
ובכן: שם אבי: גרשון קוטנר המעיר פוטנוק בהונגריה
הוריו: אביגדור ושרה פייגה (פרידה) לבית לינדנפלד
הוריה מאיר הלל ורבקה לבית גולדמן
היו לו 2 אחים בעיר TAB בשם מיקשה והשני כנראה נקרא שני. האחד היה מנהל בית ספר
אולם המיקשה שמופיע באתר של ניצולי שואה הוא מהעיר Bonyhad 
יתכן שגם הוא היה מנהל. בכל אופן כך כתוב שם
אולי גם היה קשר משפחתי. אבי ואחותו לא יודעים.
אילו פרטים ידועים לך? מה הקשר שלך למשפחת קוטנר?


בתאריך 9 בנובמבר 2013 20:09, מאת RCK <yeshivish@gmail.com>:

בסדר.


2013/11/9 שרה גולדנברג <saragold24@gmail.com>
שבוע טוב
האם אפשר להתכתב בעברית?
שרה לבית קוטנר